Nr 45 (856) z dnia 26 listopada 2014
Menu witryny
Aktualności
Ze sportu
Okiem Kabanowa
Galeria
Redakcja
Kontakt
Linki
Archiwum
Popularne:
 • Wybory i statystyki
 • Ponad setkę na poetkę
 • Strefa pod opieką urzędu
 • Sześciu zwycięzców plus rodzina i najlepsza 11
 • Nowy sezon na fundusze europejskie
Ostatnio dodane:
 • Stanowisko dyrekcji PODNiPPP w Złotoryi
 • Stanowisko dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi
 • Szczęśliwa piątka
 • Złotoryja w Azji
 • Fotel lidera wraca do Złotoryi
 • Ciekawi absolwenci
 • Najlepsi przyjaciele kobiet
 • Tytułowy zawrót głowy
 • Edukacja najważniejsza
 • Meble dla sześciolatków
Oglądalność:
Odwiedziło nas już 3797220 gości
 
Uwaga!!! - teksty zamieszczone na stronie są skrótami artykułów, które można przeczytać w naszej gazecie
Stanowisko dyrekcji PODNiPPP w Złotoryi Wyślij znajomemu
26.11.2014.
W związku z pojawieniem się w materiałach wyborczych jednego z kandydatów na radnego do Rady Powiatu z KWW 2014+ informacji na temat działalności PODN w Złotoryi, z którymi nie sposób się zgodzić, należałoby krótko przypomnieć, co wydarzyło się w ostatnim roku szkolnym w tej placówce. Kandydat zarzucił Ośrodkowi bezczynność i bierność, podkreślając przy tym brak możliwości rozwoju zawodowego i wspomagania nauczycieli, pozbawienie uczniów szansy udziału w różnorodnych konkursach o randze powiatowej oraz współpracy dyrektora placówki z dyrektorami szkół i przedszkoli.
Na wstępie należałoby przypomnieć, iż zgodnie z reformą oświatową oraz rozporządzeniem MEN dotyczący doskonalenia nauczycieli, placówki typu PODN tworzą nowy system funkcjonowania, który ma w przyszłości funkcjonować poprzez SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji) i koordynatorów sieci. W tym celu przeprowadzane są od kilku lat – w naszym powiecie od roku 2013 – programy pilotażowe mające na celu przygotować wszystkich do wdrożenia nowego systemu. Do tego projektu zaproszono wszystkie placówki oświatowe z miasta i powiatu, 20 z nich wyraziło chęć udziału w nim. Niestety, wśród nich nie było placówki, w której ww. kandydat pracuje. W ramach projektu SORE diagnozowane są potrzeby szkół biorących udział w nim oraz prowadzone są systematyczne szkolenia rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych przez zapraszanych ekspertów. Dodatkowo nauczyciele zgromadzeni w sieciach przedmiotowych mają możliwość współpracy e-learningowej oraz w tzw. „realu”. Dla nich również organizowane są spotkania z ekspertami zgodnie z potrzebami. Tylko w ostatnim roku ponad 300 nauczycieli skorzystało z różnych form organizowanych w PODN w Złotoryi.
Należałoby również ustosunkować się do zarzutu nieorganizowania konkursów o randze powiatowej dla uczniów. Rokrocznie w Poradni przeprowadzane są liczne konkursy na wszystkich poziomach edukacyjnych, np. Ojczyzna-Polszczyzna, konkurs ortograficzny, konkurs recytatorski Pegazik, konkursy plastyczne i czytelnicze. W tym roku również przygotowany został podczas spotkania dyrektorów wszystkich szkół miasta i powiatu harmonogram takowych przedsięwzięć. Niestety, na tym spotkaniu nie było przedstawiciela dyrekcji placówki mocno zatroskanego o rozwój uczniów kandydata. Opracowany harmonogram został przesłany do wszystkich szkół i będzie on systematycznie realizowany. Mamy nadzieję, że również ta szkoła włączy się aktywnie do udziału w różnorodnych przedsięwzięciach.
Szkoda, że kandydat na radnego Powiatu Złotoryjskiego przed przygotowaniem swojego programu wyborczego nie zasięgnął opinii „u źródła”, co pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnych komentarzy i zdenerwowania w środowisku nauczycielskim, od którego wymaga się szczególnie wiarygodności i bezstronności.
Dyrektor PODNiPPP w Złotoryi Kazimierz Karst (TS)
 
Stanowisko dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi Wyślij znajomemu
26.11.2014.
Do sformułowania przeze mnie oficjalnego stanowiska zmusiły mnie materiały wyborcze KKW 2014+, w których pojawiły się kłamliwe informacje na temat koncepcji funkcjonowania i wyników maturalnych osiąganych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi. Oburza fakt, iż swoje wyborcze aspiracje niektórzy kandydaci realizują kreśląc negatywny wizerunek szkoły, z którą w ogóle nie mają do czynienia.
Mam nadzieję, że prawda obroni się sama, podane poniżej statystyki, ogólnie dostępne w materiałach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, udowodnią tendencyjność, wręcz złośliwość oraz manipulacje autorów ulotek wyborczych.
Jesteśmy szkołą, która od lat osiąga wysoki poziom zdawalności egzaminu maturalnego, a wyniki egzaminu z matematyki, które tak bardzo „niepokoją” jednego z autorów, są o kilka, a nawet kilkanaście procent wyższe od średniej dolnośląskiej. By to stwierdzić, nie trzeba być magistrem matematyki, jedynie obiektywnie zinterpretować dostępne zestawienia.
Pojawia się również konkluzja, że nowe ugrupowania, które pojawiły się w czasie tegorocznej kampanii samorządowej, kroczące do wyborczego boju pod sztandarami „zmiany”, z hasłem „etyki” na ustach (celowo nawiązuję do „pewnej stylistyki”), stosują metody… znane z dalekiej przeszłości.
Zapewniam, że bez względu na to, z której strony sceny wyborczej pojawiłyby się podobne oszczerstwa, wywołałyby one w gronie naszych nauczycieli, uczniów, absolwentów oraz przyjaciół szkoły podobną negatywną reakcję.
Obok wyborczego hasła: „Czas na zmiany” stawiam inne pasujące do tonu i kontekstu przytoczonego materiału wyborczego: „Stare wraca!” (może tylko nieco unowocześnione laptopami, facebookami i innymi urządzeniami).
Życzę Państwu przyjemnej lektury i poczucia dumy z naszych licealistów!
Egzamin maturalny w roku 2014 był już dziesiątym z wiosennych egzaminów zewnętrznych organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych, a piątym z kolei, w którym obowiązkowym przedmiotem do zdawania była matematyka na poziomie podstawowym. Zmiany zachodzące w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów maturalnych (szczególnie tzw. amnestia maturalna w latach 2006 i 2007) powodują, że miarodajne porównania mogą dotyczyć tylko egzaminów maturalnych przeprowadzanych od roku 2008, a w odniesieniu do matematyki od roku 2010.
Analiza porównawcza i badanie zmienności czasowej dla lat 2010-2014
Zdawalność egzaminu maturalnego
                                                             2010    2011    2012    2013    2014
Zdawalność LO                                         96,9    96,2    98,1    98,1    92,3
Zdawalność powiat licea                            94,7    79,6    89,9    90,8    92,3
Zdawalność województwo licea                  94,4    90,9    93,3    91,6    88,5
Zdawalność kraj licea                                91,0    86,0    90,0    94,0    89,0
Pozytywny wydźwięk mają wyniki egzaminów z matematyki w badanym okresie, w którym egzamin pisemny na poziomie podstawowym był dla wszystkich uczniów obowiązkowy. Wyniki szkoły były zawsze wyższe od rezultatów na szerszym terytorium, a w latach 2012 i 2013 również wynik powiatowy był wyższy od rezultatu całego kraju (w 2014 roku LO było już tylko jedynym liceum w powiecie, stąd jednakowe wartości tej pozycji).
Średni wynik matematyka poziom podstawowy
                                                         2010    2011    2012    2013    2014
Średni wynik LO matematyka                  68,6    61,3    70,6    70,9    57,4
Średni wynik powiat matematyka             63,9    53,6    60,8    56,5    57,4
Średni wynik wojew. matematyka           65,8    57,8    66,0    56,9    53,3
Średni wynik kraj matematyka                66,0    56,0    56,0    55,0    48,0

Dyrektor szkoły Barbara Mendocha
(TS)
 
Ciekawi absolwenci Wyślij znajomemu
26.11.2014.
W środę w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wilkowie-Osiedlu w ramach szkolnego projektu „Nasi absolwenci. Spotkanie z ciekawym człowiekiem” odbyło się spotkanie z dr. inż. Bogdanem Bąkiem.
Na spotkaniu z uczniami szkoły Bogdan Bąk wygłosił pogadankę pt. „Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o pogodzie, to zapytaj…”. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom związanym z meteorologią i w tym celu gość zaprezentował uczniom liczne slajdy i przyrządy pomiarowe stosowane w meteorologii. Uczniowie dowiedzieli się, jak przebiega proces przygotowywania prognoz pogody i w jaki sposób przedstawia się je w Internecie i mediach. Młodsze dzieci spróbowały zabawić się w synoptyka, rzucając „kostką pogodową”, a starsze w obserwatora meteorologicznego, opisując aktualną pogodę. Uzupełnieniem pogadanki był pokaz nowoczesnych przyrządów pomiarowych służących do określenia wilgotności gleby.
Zaproszony gość uczęszczał do szkoły podstawowej w latach 1961-1969 i bardzo mile wspominał przeżyte chwile z tego okresu. Później, jako pierwszy absolwent Wojskowej Akademii Technicznej pochodzący z Wilkowa, służył w Wojsku Polskim w służbie meteorologicznej. Jako wojskowy meteorolog służył w jednostkach lotniczych, a jako cywil przez wiele lat kierował Bydgoskim Biurem Pogody. Aktualnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, gdzie prowadzi badania nad zastosowaniem meteorologii w rolnictwie.
(i)
 
 
Najlepsi przyjaciele kobiet Wyślij znajomemu
26.11.2014.
W  czwartek w Muzeum Złota w Złotoryi odbył się wykład Antoniego Stryjewskiego pn. „Kamienie szlachetne”.
Kamienie szlachetne cenione są od najdawniejszych czasów z powodu ich piękna. Od wieków sporządza się z nich biżuterię, ozdabia się nimi rozmaite przedmioty, wymyślnie rzeźbi, kolekcjonuje, by zadziwić innych – mówił podczas wykładu Antoni Stryjewski, który zaznaczył, że wyjątkowe właściwości kamieni szlachetnych były od dawna bardzo doceniane przez cywilizacje na wszystkich kontynentach. – Magiczna moc i niezwykła energia przypisywana niektórym kamieniom znana jest także uzdrowicielom – tłumaczył. Zebrani mogli poznać najsłynniejsze diamenty, a także perły i rubiny oraz klejnoty królów. Autor wykładu, oprócz wielu przydatnych informacji dotyczących kamieni szlachetnych, opowiedział również kilka ciekawostek z nimi związanych. Interesujący był chociażby fakt, że słynna amerykańska aktora Marilyn Monroe, która znana jest ze swej miłości do diamentów, była również posiadaczką pierwszego naszyjnika z pereł hodowlanych, który otrzymała w prezencie ślubnym od jednego ze swych mężów.
(imp)
 
 
Tytułowy zawrót głowy Wyślij znajomemu
26.11.2014.
Biblioteka Gimnazjum w Złotoryi obchodziła po raz jedenasty Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Obchody święta skupiały się w tym roku wokół hasła: „Kto czyta, żyje podwójnie”.
Dzień biblioteki to święto całej szkoły. Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono wiele działań mających na celu propagowanie czytelnictwa. O święcie informowały plakaty, gazetki, ogłoszenia oraz stopki wskazujące drogę do książnicy. Na korytarzach, drzwiach pracowni pojawiły się cytaty i aforyzmy o książce, bibliotece, czytaniu, wystawa prac plastycznych pt. „Biblioteka moich marzeń”. Wypowiedzi nauczycieli i pracowników szkoły na temat „ulubionej książka dzieciństwa” zostały wywieszone w formie gazetki przed wejściem do biblioteki. Święto było dniem widocznym w całej szkole. Świętowali w gimnazjum przy ul. Wilczej nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także delegacje uczniów z SP nr 1 i SP nr 3. Poszczególne klasy prezentowały wybrane przez siebie zadania, m.in. plakaty, wiersze, fraszki na temat biblioteki, stroje inspirowane postaciami z ulubionych książek, był „tytułowy zawrót głowy”, czyli kalambury w wykonaniu uczniów, minikonkursy, tzw. „pytanie za cukierka” .
   Święto biblioteki było też okazją do podsumowania konkursów bibliotecznych: „Biblioteka moich marzeń” oraz konkursu wiedzy „Od tabliczki glinianej do komputera”. Rozdano dyplomy, nagrody, słodkie upominki. Było dużo dobrej zabawy, śmiechu, przy okazji ujawniły się talenty literackie, plastyczne, aktorskie. Każdy uczeń w czasie przerwy mógł sprawdzić swoją wiedzę w konkursach, zgadywankach, a nagrodą były cukierki, lizaki, zakładki.
   W tym roku padł rekord odwiedzin w szkolnej bibliotece. – Wielu uczniów wraca. Może przekonali się, że biblioteka jest miejscem przyjaznym i pomocnym – uważa Krystyna Michalczyk, nauczyciel-bibliotekarz. I dodaje: – Święto biblioteki wymaga wielu przygotowań. Dzięki pomocy asystentów bibliotecznych: Natalii Dobroń, Róży Łukawskiej, Karoliny Śliwowskiej, Oktawii Szczęsnej oraz Adriana Rogalskiego, ich kreatywności i pomysłowości, udało się w sposób atrakcyjny zaprezentować bibliotekę.
(i)
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 5 z 19

Gazeta Złotoryjska - tygodnik samorządu terytorialnego ziemi złotoryjskiej

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia