Wydanie nr: 16 z dnia 23 kwietnia 2015 r.  Uwaga!!! - teksty zamieszczone na stronie są skrótami artykułów, które można przeczytać w naszej gazecie.

Nieuchronnie zbliża się termin na złożenie zeznania o dochodzie za 2014 rok. Upływa on 30 kwietnia br. Termin ten jest ostateczny i nie można go przywrócić w razie przekroczenia. Za niezłożenie zeznania grozi odpowiedzialność karna skarbowa. Nie ma takiego obowiązku w dwóch przypadkach. Pierwszy to nieosiągnięcie dochodów podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Drugi – rozliczenie dochodów przez płatnika (np. organ rentowy lub zakład pracy).
Zeznanie PIT służy wykazaniu wszystkich osiągniętych dochodów (i strat), ich zsumowaniu, zastosowaniu ewentualnych odliczeń i obliczeniu należnego podatku. Ten ostatni porównuje się z zaliczkami wpłaconymi/pobranymi w trakcie roku. Jeśli różnica jest liczbą dodatnią, to występuje zobowiązanie do zapłacenia. Jeśli ujemną – nadpłata. Zobowiązanie trzeba uiścić do 30 kwietnia. Nadpłata zaś podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania.
Istnieje 5 rodzajów formularzy. Dobiera się je według kryterium źródła dochodów:

35 restauratorów i kucharzy z terenu powiatu złotoryjskiego wzięło udział w szkoleniu ph. „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
Szkolenie zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na 7 kwietnia. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo żywności. Głównym celem spotkania było przedstawienie zasad właściwego postępowania na wszystkich etapach obrotu żywnością. Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z pięcioma zasadami zapobiegającymi chorobom odżywnościowym: utrzymanie czystości, oddzielanie żywności surowej od ugotowanej, dokładne gotowanie, utrzymanie żywności w odpowiedniej temperaturze oraz używanie bezpiecznej wody i żywności.

Złotoryjanka Natalia Gap przeszła do kolejnej edycji programu You Can Dance. Jej dalszy sukces zależy nie tylko od niezwykłych umiejętności tanecznych, ale także od ilości wysłanych na nią sms-ów. W poniedziałek wieczorem na kanale TVN będziemy mogli podziwiać kolejny występ Natalii i bezpośrednio po nim wysyłać swoje głosy.

W piątek złotoryjskie stowarzyszenie Nasze Rio zorganizowało kolejną akcję charytatywną. Tym razem pomoc skierowana była do Joanny i Natalii Kosin z Twardocic – sióstr, które walczą z mukowiscydozą, chorobą genetyczną najczęściej atakującą układ oddechowy i przewód pokarmowy.
Każda akcja charytatywna organizowana w naszym mieście daje szansę mieszkańcom na ofiarowanie pomocy drugiej osobie, bliźniemu, który zmaga się z różnymi dolegliwościami i chorobami, utrudniającymi jakże już niełatwe życie. Tym razem akcja miała pomóc dwóm osobom: dwudziestoletniej Joannie i jej osiemnastoletniej siostrze Natalii, które urodziły się z mukowiscydozą. Do dziś, mimo licznych badań genetycznych, lekarze nie rozpoznali mutacji genu, jaki posiadają dziewczyny, co skutkuje nie do końca trafioną kuracją lekową. Choroba jak na razie stanęła w miejscu. Do tej pory każde jej nasilenie leczy się objawowo. Dziewczyny regularnie stosują inhalację antybiotykową (zabieg przechodzą 3 razy dziennie). Kuracja trwa 28 dni, po tym następuje tyle samo dni przerwy. Poza silnym antybiotykiem siostry przyjmują również witaminy i kreon – lek stosowany przy koniecznej w tej chorobie diecie wysokokalorycznej i wysokotłuszczowej.

Uruchomiono zadanie harmonogramu